פיצויים בגין רשלנות רפואית

פיצויים בגין רשלנות רפואית

פיצויים בגין רשלנות רפואית

פעמים רבות אנו נשאלים איך נקבעים הפיצויים לאחר שבית המשפט קובע כי הנזק שנגרם ללקוח מקורו ברשלנות רפואית. התשובה אינה פשוטה והיא שונה ממקרה למקרה הואיל והפיצויים מורכבים ממספר ראשי נזק, כאשר לגבי כל אחד מהם יש צורך להביא חישובים ומסמכים ואף חוות דעת מקצועיות. לכך יש להוסיף את חשיבות הניסיון והמיומנות של עורכי הדין המייצגים בתיק.

בדף זה נסביר מהם הקריטריונים החשובים בעת חישוב פיצויים בגין רשלנות רפואית.

העיקרון – השבת המצב לקדמותו

מטרתם הראשונית והעיקרית של דיני הנזיקין היא השבת המצב לקדמותו. במקרים בהם נגרם נזק כתוצאה מרשלנות רפואית, למעשה אין "קדמות" אליה ניתן להשיב את המצב. במקרים אלה ניתן לומר כי המטרה היא להעמיד את הניזוק באותו מצב כספי (כשלרוע המזל, לא ניתן לעשות כן במובן החשוב יותר, הגופני והנפשי), בו היה נתון אלמלא רשלנות הצוות הרפואי שטיפל בו.

המעורבות החקיקתית בשאלות של הערכת הפיצויים בגין רשלנות רפואית

כמעט ואינה קיימת והקביעות בעניין הושארו לבתי המשפט. לכן, אף שהפיצוי הנפסק הוא פרטני לכל מקרה ומקרה ונועד "להשיב את המצב לקדמותו" – אזי, למעשה, קביעת הפיצוי נעשית על ידי בתי המשפט תוך השוואה למקרים דומים בהתאמה המתחייבת לנתוני המקרה הספציפי ונסיבותיו.

הערכת גובה הפיצוי

לא פעם אנו נתקלים בכותרות מרעישות הנוקבות בסכומי הפיצוי שנפסקו לנפגעים במקרים של רשלנות רפואית, כשסכומים אלה מגיעים לעיתים למספרים של 6 או 7 ספרות, דהיינו מדובר במיליוני שקלים. הכסף הוא המקבל את הבמה ולא הנזק אשר בגינו הוא נקבע והמאמץ והעבודה שהושקעו על ידי עורכי הדין כדי לשכנע את בית המשפט בנחיצות ובנכונות הסכומים שנפסקו בסופו של הליך.

משרדנו, אשר עוסק שנים רבות בתביעות בתחום הרשלנות הרפואית וניהל אלפי תיקים בתחום דואג תמיד להבהיר ללקוחות שעד לפסיקת הפיצויים בגין רשלנות רפואית הדרך ארוכה ומורכבת ודורשת עבודה יסודית ומיומנות כאשר ללקוחות תרומה חשובה בהמצאת המסמכים והרשומות הרפואיות כמו גם הפרטים כולם לגבי תהליך הבדיקה והטיפול שניתנו לחולה. רק לאחר קבלת כל המידע והנתונים, לרבות חוות דעת של רופאים מומחים במידת הצורך ניתן לתת הערכה לגבי צפי הפיצויים, בהתבסס על תקדימים. הכנת תביעה באופן יסודי ונכון וניהולה בצורה מקצועית הם שבסופו של הליך יגרמו לפסיקת הפיצויים הראויים והתואמים למקרה הקונקרטי. מכל מקום, הקביעה הסופית נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט ואין לגביה מידות מינימליות או מקסימליות הקבועות בחוק.

מהם ראשי הנזק העיקריים בתביעות עקב רשלנות רפואית

ראש הנזק עיקרי הוא הפסד השתכרות לעתיד/פגיעה בכושר השתכרות. על מנת לקבוע את שיעור הפיצוי בגין ראש נזק זה, משתמשים רוב השופטים במקדמי היוון אשר אמורים להביא לתוצאה שתהלום את עקרון "השבת המצב לקדמותו". על השופט להתחשב במספר גורמים וביניהם גיל הנפגע, שיעור וסוג נכותו, רמת השתכרותו ויכולת השתכרותו העתידית.

בתי המשפט מכירים גם בנזק לא ממוני כתוצאה מנזקי רשלנות רפואית כגון פיצוי בגין נזק נפשי וכאב וסבל ואבדן הנאות החיים(כשהערכת הפיצוי בעניין זה קשה מאד לכימות כספי והפסיקה אכן אינה אחידה ). שיעורו של נזק זה נקבע בהתחשב בנסיבות המיוחדות של המקרה הקונקרטי, אם כי קיימת לעניין גם פרקטיקה בבתי המשפט שעל-פיה מחושב שיעור נזק זה.

לאחרונה גם נוצרה עילה של פגיעה באוטונומיה ובצידה זכאות לקבלת פיצוי בשל פגיעה בכבודו ובזכותו לאוטונומיה של הנפגע. ראשי נזק נוספים בגינם נפסק פיצוי כוללים בין היתר, פיצוי בגין עזרת הזולת וסיעוד הנפגע, מכשירי שיקום וניידות(כגון כסא גלגלים, הליכון, סדים), התאמת דיור, הוצאות רפואיות (כגון פיזיותרפיה, פסיכותרפיה, ריפוי בעיסוק, רפואה משלימה, טיפולי שיניים, טיפולי מים) והוצאות מיוחדות (כגון חיתולים, כביסה, מזון מיוחד). במקרים שונים קיימים גורמים נוספים שיש להתחשב בהם והם מהווים שיקול בהגדלה או בהפחתה של סכומי הפיצויים.