רשלנות רפואית באבחון סרטן

רשלנות רפואית באבחון סרטן

אבחון מוקדם של מחלת הסרטן עשוי להיות מה שיבדיל בין החלמה למוות והשפעתו על סיכויי ההישרדות עצומה. רשלנויות רפואיות נפוצות בנושא של אבחון וטיפול במחלת הסרטן נוגעות לרוב לאבחון שגוי של מצב המטופל ופענוח שגוי של בדיקות, וכן להפניה לטיפול שאינו מתאים או נחוץ.

במחלות הסרטן קיימת חשיבות עליונה לעירנותם הן של הצוות הרפואי, הן של המטופלים לשינויים או תסמינים שונים, לביצוע בדיקות תקופתיות והכל במטרה להגיע לאבחון מוקדם של המחלה, שמהווה מפתח לשיעורי ריפוי טובים.

אבחון מוקדם של מחלת הסרטן עשוי להיות מה שיבדיל בין החלמה למוות והשפעתו על סיכויי ההישרדות עצומה.

לכל מחלת סרטן גורמי הסיכון האופייניים לה ובהתאם להם מופנים המטופלים לבדיקות תקופתיות, כשגרה ובעת הופעת תסמינים מחשידים.

בנוסף, נודעת חשיבות רבה לאבחון מדויק של סוג הסרטן ושלב המחלה גם לאחר גילוי המחלה לטובת התאמתו של טיפול מדויק, ברמת האפקטיביות הגבוהה ביותר.

ירידה משמעותית במשקל ללא סיבה ידועה, הזעות לילה, עייפות ותשישות, חום והפחתה בחיוניות הכללית – הם בין התסמינים המשותפים לרובן ככולן של מחלות הסרטן.

בנוסף אליהם, קיימים תסמינים ספציפיים לכל אחת ממחלות הסרטן, המושפעים, בין היתר, מהאיבר שנפגע במחלה.

תהליך האבחון מתחיל באנמנזה ותשאול רפואיים ובדיקה קלינית, וכולל, בין היתר, בדיקות מעבדה ודם, בדיקות הדמיה כדוגמת צילומי רנטגן, אולטרה-סאונד, CT, MRI, מיפויים מסוג PET ומסוגים נוספים, אנדוסקופיה וביופסיה.

סוגי הרשלנות הרפואית הנפוצים בהקשר של מחלות הסרטן:

1. רשלנות רפואית ואיחור באבחון: אי התייחסות לתסמינים מחשידים והיעדר או איחור בהפנייה לבדיקות מתאימות.

2. רשלנות רפואית ואבחון שגוי: פענוח שגוי של בדיקות ואבחון מוטעה של סוג המחלה הגוררים איחור בטיפול או מתן טיפולים רפואיים לא מתאימים.

3. רשלנות רפואית וטיפול שגוי: מתן טיפולים רפואיים לא מתאימים (או שימוש בתרופות פג תוקף) לפי סטנדרטים רפואיים סבירים, או מתן טיפולים רפואיים שאינם נחוצים ומסבים נזק.