רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית בניתוח – סיבות ומקרים

חלק גדול מתביעות רשלנות רפואית המוגשות בארץ ובעולם הינן עקב רשלנות רפואית בניתוחים אשר בוצעו באופן רשלני כגון: ניתוח קיסרי, ניתוחי עמוד שידרה, ניתוחים אורטופדיים, ניתוחי לב, כבד, כליה מוח, ניתוח פלסטי וכו'.

רוב מקרי הרשלנות הרפואית בניתוח נבעו בעיקר כאשר הצוות הרפואי לא עידכן את המנתחים (או ההפך: המנתחים לא עדכנו את הצוות הרפואי) במצבו של החולה.

מקרים נוספים של גרימת נזק נגרמים כאשר הטיפול אינו ניתן בזמן סביר, וכאשר הצוות הרפואי השאיר גוף זר בגופו של המנותח.

פרט לתביעות רשלנות רפואית בניתוח רגיל, אנו נתקלים במקרים רבים של רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים, ניתוחים כמו הגדלת חזה, הקטנת חזה, שאיבת שומן, ניתוח אף ועוד. ישנם שני דברים שהמנתח הפלסטי חייב לעשות לפני הטיפול, כמו כן ישנם גם מספר מאפיינים שאם הם קורים לאחר הניתוח הם עלולים להצביע על כך שהייתה רשלנות בניתוח פלסטי.

מתי מוגדרת רשלנות רפואית בניתוח

בעת תביעות רשלנות רפואית בניתוחים, מתעוררת לא אחת שאלה של הסכמה מדעת, כאשר ביהמ"ש נדרש לבחון האם ניתנה הסכמתו של החולה לניתוח, האם הוסברו לו הסיכויים להצלחתה מחד והסיכונים בביצועה מאידך, האם פורטו בפני החולה אופציות טיפוליות אחרות, ניסיונו והכשרתו של המנתח וכד'.

חלה חובה על הרופא המנתח לקבל את הסכמת המנותח לטיפול. כמו כן עליו להסביר לו את הסיכונים הכרוכים בניתוח, ובמידה וקיימות אפשרויות אחרות של טיפול שאינן ניתוח במקרה זה גם אם הניתוח הצליח יש עילה לתביעה.

כאשר באים להגיש תביעה על רשלנות רפואית בניתוח יש להוכיח בין היתר חוסר מיומנות של הרופא, חוסר בכללי זהירות מקובלים וסבירים, החלטות של הרופא שלא היו מבוססות על ידע מעודכן ומערכת שיקולים בהתאם לנורמות של עולם הרפואה.